De Soevereine Mens

21,95

De mens wordt gegijzeld binnen het Nederlandse wetssysteem. Mensen werd en wordt voorgespiegeld dat zij een Staatsburger met bijbehorend uniek BurgerServiceNummer “ZIJN” in plaats van een Mens. In de juridische procedures om de Mens weer vrij te maken ontmoeten de auteurs elkaar en gaan samen een boeiende weg naar “de Vrije Mens”. In dit boek schetsen zij de kenmerken van het wetssysteem en haar hardnekkige pogingen om mensen onbewust te houden. Het boek biedt handvatten voor iedere lezer om ook (een deel) van deze weg naar vrijheid te gaan.

Verder lezen