Deze familiegeschiedenis voert langs vijf generaties van de familie van de schrijver. Van de heropvoedingsgestichten in Veenhuizen, via het beschavingsoffensief van de gegoede dames, naar de moderne arbeiderswijken begin twintigste eeuw waar het volk het beschaafde wonen krijgt aangeleerd. Gaandeweg tekent zich af hoe deze opvoedcampagnes ingrijpen op het leven van Roza Dingemans en haar voorouders. En hoe de erfenis van armoede generaties lang doorwerkt.