Maak jezelf bestand tegen mind control (e-boek)

Handboek om je mentale kracht stimuleren

Deze training is de 3e uit de reeks de Mentale Motor en is geschreven voor iedereen die wil voorkomen dat hij tegen zijn wil wordt beïnvloed door mind control of wil weten wat hiertegen kan worden ondernomen.

Dit e-boek is gratis voor abonnees op de Weekeditie van DLM Plus.

19,95

Beschrijving

Maak jezelf bestand tegen mind control

Handboek om je mentale kracht stimuleren

Rob Vellekoop

Deze training is de 3e uit de reeks de Mentale Motor en is geschreven voor iedereen die wil voorkomen dat hij tegen zijn wil wordt beïnvloed door mind control of wil weten wat hiertegen kan worden ondernomen.

NB. Dit e-boek is gratis voor abonnees op de Weekeditie van DLM Plus.

Voordelen van de training

1. Jezelf leren kennen voor wat betreft je zwakke plekken en op welke manier je deze kan versterken.

2. Direct aan de slag door werken met de omstandigheden die de emoties oproepen en diepgaande psychologische analyses overbodig maken.

3. Iedereen kan deze trainingsmethode zelfstandig toepassen op ieder gewenst moment.

4. Leer mind control doorgronden door te bekijken welke effecten het op jou heeft

Dit is een unieke doe het zelf methode waaraan meer dan 10 jaar door de trainer is gewerkt.  Mind control leidt tot het aansturen van de menselijke geest, van zijn doen en laten, van zijn overgave aan de wil van iemand die hem bestuurt en aanstuurt.
Onze geest is echter zo krachtig dat het kan bepalen of we ons laten sturen door media, autoriteiten, banken, multinationals of door ONSZELF.  Daarvoor kunnen we onze mentale kracht gebruiken die ieder van ons in zich heeft, actief of sluimerend. Voor de laatste groep is deze training geschreven.

Indeling Trainingsboek

Het trainingsprogramma is verdeeld over drie hoofdstukken:
A. Mentale kracht, bewustwording en bewustzijn
B. Mind control
C. Maak jezelf bestand tegen mind control

In hoofdstukken A en B wordt een verbinding gelegd tussen mentale kracht en mind control en uitgelegd op welke manier zij invloed op elkaar uitoefenen.

Ook bewustzijn en bewustwording komen aan de orde. Mentale kracht is eigenlijk het fundament hiervan.

Mind control kan succesvol toegepast worden op mensen met een negatief zelfbeeld, weinig eigen waarde of anders gezegd die over onvoldoende mentale kracht beschikken.

In Hoofdstuk C bied ik een trainingsprogramma om je mentale kracht te vergroten en je pijnplekken te leren kennen, via welke mind control kan worden toegepast.

Het principe is eenvoudig, als instellingen, overheden, grote ondernemingen het gedrag en de houding van mensen psychologisch kunnen beïnvloeden, dan zijn mensen eveneens in staat om zich hiertegen psychisch te weren.

In Hoofdstuk C komen 2 methodes aan de orde. Methode 2 is vervolgens onderverdeeld in drie variaties. De methodes zijn uitgewerkt in 6 voorbeelden van elk, waarin stapsgewijs uitgewerkt is op welke manier de methode kan worden uitgevoerd.

Verder worden de gebruikte theorie en technieken in Hoofdstukken 9A tot en met 9H beschreven. Hoofdstuk 10 is de afsluiting met daarin de link tussen zwakke plekken en specifieke manieren van mind control.

E-boek

  • Maak jezelf bestand tegen mind control
  • ISBN 978-90-819285-7-1
  • E-boek formaat E-pub
  • Prijs 19,95 (voor uitkeringsgerechtigden 9,95*)

*) Uitkeringsgerechtigden krijgen 10,- euro op de aanschafprijs teruggestort na contact met info@robvellekoop.nl of regelen vooraf de korting.