Leveringscondities

Artikel 1 Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Academy of Happiness in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen Academy of happiness en koper worden aangegaan.

Artikel 2 Identiteit ondernemer

Naam: Academy of Happiness
Vestigingsadres: Molenstraat-Centrum 1, Apeldoorn, Nederland

Telefoon: 06 – 1240 5904
Email: info@academyofhappiness.nl
Website: www.academyofhappiness.nl

KvK-nummer: 55316344
BTW-nummer: 118849086-B03

Artikel 3 Prijzen

 • Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de tot standkoming van de overeenkomst in (internet)winkel worden gehanteerd.
 • Alle door Academy of Happiness gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
 • De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 • Voor nieuwe boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
 • Academy of Happiness behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
 • Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Levering & Verzendkosten

 • Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus.
 • Levering geschiedt via Post NL of DPD.
 • Verzendkosten voor Nederland/België bedragen € 4,- / 8,-  per bestelling (tenzij anders aangegeven)
 • Verzendkosten naar andere bestemmingen binnen Europa, lees verder
 • Na ontvangst van de betaling voor een E-boek wordt de download-link per email toegezonden.

Artikel 5 Betaling

 • Facturering door Academy of Happiness vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten.
 • Betaling door koper dient vooraf door koper te geschieden tenzij anders overeen gekomen.
 • Indien een incasso gestorneerd is dient het bedrag van de incasso binnen 8 dagen alsnog op onze rekening bijgeschreven te worden.
 • Betaling op rekening is alleen mogelijk na expliciete toestemming van Academy of Happiness. Deze toestemming kan op ieder moment zonder opgaaf van reden door Academy of Happiness ingetrokken worden.
 • In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Academy of Happiness gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.

Artikel 6 Reclames en retourzendingen

 • Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan Academy of Happiness te melden.
 • Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan Academy of Happiness te retourneren.
  Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Academy of Happiness, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
 • Indien een particulier het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan Academy of Happiness. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de particulier. Indien het te retourneren product beschadigd is, kan het niet geretourneerd worden. Producten die wij beschadigd retour ontvangen worden niet gecrediteerd maar met de eerst volgende bestelling opnieuw naar de klant verzonden.
 • Boekhandelaren hebben niet het recht producten te retourneren tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 • Academy of Happiness is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen Academy of Happiness en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.