Besluitvorming in de Europese Unie

Vos, hoogleraar Europese politiek verbonden aan de Universiteit van Gent, legt uit op welke manier in de EU besluiten tot stand komen en hoe dit zich heeft ontwikkeld. De EU is een politieke machine, met vergaderzalen en wandelgangen, lobbyisten en parlementsleden, adviesorganen en administraties. Er komt veel diplomatie aan te pas en er zijn permanent conflicten, links tegen rechts, klein tegen groot, hard tegen onzacht.

28,00

Beschrijving

Besluitvorming in de Europese Unie

Hendrik Vos

Nadat Groot-Brittannië gekozen had voor een uittreding uit de EU kwam de unie met een gemeenschappelijke verklaring naar buiten van de vier presidenten van de EU. Op zo’n moment blijkt op welke manier de Europese Unie is georganiseerd.

Vos, hoogleraar Europese politiek verbonden aan de Universiteit van Gent, legt uit op welke manier in de EU besluiten tot stand komen en hoe dit zich heeft ontwikkeld. De EU is een politieke machine, met vergaderzalen en wandelgangen, lobbyisten en parlementsleden, adviesorganen en administraties. Er komt veel diplomatie aan te pas en er zijn permanent conflicten, links tegen rechts, klein tegen groot, hard tegen onzacht.

Het boek legt de dynamiek bloot die speelt bij de besluitvorming. Wie is er bij betrokken en hoe verhouden de spelers zich tegenover elkaar? Hoe worden conflicten beslecht? Er gaat uiteraard aandacht naar de formele procedures, maar de auteur kijkt vooral naar de manier waarop die in de praktijk worden toegepast. Op zoek naar de machtsverhoudingen in dit politieke proces maakt hij onderscheid tussen verschillende soorten Europese beslissingen, de grote historische afspraken komen namelijk op een andere manier tot stand dan de ‘gewone’ wetgeving.

Besluitvorming in de Europese Unie
Auteur Hendrik Vos
Pagina’s 222
ISBN 9789029587099
Prijs 28,-