De Europese Superstaat

Het boek behandelt hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt en op welke manier we de problemen kunnen oplossen en de samenleving een gezonde dynamiek kan krijgen. Daarvoor is het nodig dat we opnieuw de instituties van onderop opbouwen, met het recht van vereniging en de hervorming van het geldsysteem als uitgangspunten. De Ruiters belangrijkste boodschap: we moeten het zelf doen, omdat de overheden aangetoond hebben het niet te kunnen.

Dit is een vervanging van het boek COVID-19 (ISBN 9789083106106), met dezelfde inhoud.

22,50

Beschrijving

De Europese Superstaat

De coup van het internationale bedrijfsleven

Robin de Ruiter

Het boek behandelt hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt en op welke manier we de problemen kunnen oplossen en de samenleving een gezonde dynamiek kan krijgen. Daarvoor is het nodig dat we opnieuw de instituties van onderop opbouwen, met het recht van vereniging en de hervorming van het geldsysteem als uitgangspunten. De Ruiters belangrijkste boodschap: we moeten het zelf doen, omdat de overheden aangetoond hebben het niet te kunnen.

Dit is een vervanging van het boek COVID-19 (ISBN 9789083106106), met dezelfde inhoud.

Analyse

In de maatschappij horen we steeds vaker het bericht dat ‘het zo niet langer kan’, dat er fundamentele veranderingen moeten komen in ons maatschappelijk bestel. Hoe moeten we verder leven met onze instituties, waarin we ons vertrouwen verloren hebben?

Gedurende de laatste tientallen jaren heeft onze samenleving twee tegengestelde ontwikkelingen ondergaan: aan de ene kant toenemende grootschaligheid en eenvormigheid door automatisering, digitalisering, grensoverschrijdende fusies van bedrijven, concentratie van geld en dus macht.

Anderzijds een steeds veel kleuriger wordende bevolking die zich dankzij het internet steeds meer bewust is van de omgeving, van oorzaak en gevolg en de tekortkomingen van onze overheid. Dit zorgt voor steeds meer onrust en verzet van de bevolking.

Onze Europese overheden zitten via het “Verdrag van Maastricht” in 1992 vast aan de belangen van de “Vrije Markt”: met artikel 129 is het mogelijk dat er een innige samenwerking en belangenverstrengeling tussen de overheden, de globale I.T. bedrijven en de globale farmaceutische bedrijven tot stand komt. Dat alles is overkoepeld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

In zijn voorwoord schrijft Robin de Ruiter:”Uit de stukken en publicaties waarnaar verwezen is in dit boek blijkt dat de ontwikkelingen die het meest op ons dagelijks leven van invloed zijn, zoals digitalisering, automatisering, infra‐ structuur, netwerken zoals 5G (en 6G in de nabije toekomst), zich vrijwel altijd onttrekken aan democratische controle.”

“De ontwikkelingen gaan door ongeacht wie er in de parlementen zitten en wat ze er wel of niet van af weten.”

Die gang van zaken beschrijft hij in het boek.

Vertrouwen

De Ruiter noemt het bizar dat onze bevolking, dag in dag uit geconfronteerd met de onbetrouwbaarheid en het onvermogen van de overheden, plotseling een schijnbaar onbegrensd vertrouwen in dezelfde overheden heeft als het vaccinaties betreft. Hij vraagt zich dan ook af:”Is dit vertrouwen gebaseerd op overtuiging of op angst?”

“In navolging van President Eisenhower kan nu sprake zijn van het ‘medisch‐farmaceutisch complex’ en dat is op zijn minst net zo invloedrijk als het door hem benoemde ‘militair‐industrieel’complex.   De gang van zaken is voor de gemiddelde burger niet te begrijpen, ontwikkelingen gaan door zonder enige invloed uit te kunnen oefenen en de politiek stuurt ons met praatjes het bos in. Voor wat betreft vaccinatie worden wij geacht deze personen op hun blauwe ogen te vertrouwen. Helaas kunnen wij nu ook niet anders gezien de situatie waarin wij nu verkeren.”

Toekomst

In het boek vertelt hij hoe wij onze maatschappij kunnen hervormen zonder dat iemand iets afgenomen zal worden.

“Er is een alternatief, in de vorm van het creëren van lokale economieën gebaseerd op gemeenschappelijk bezit en gemeen‐ schappelijke verantwoordelijkheid.   Het betreft zelfbeheer van de woningvoorraad van de corporaties en hervorming van het monetaire systeem.  Geld gecreëerd met de computer uit het niet verdwijnt nu in aandelen- en huizenspeculatie. ”

In de tweede helft van hoofdstuk zes staat dat het mogelijk is het leven weer in eigen hand te nemen, zoals oorspronkelijk in de Woningwet en ook het Verdrag van Rome in 1957 bedoeld was. Hier is uitgelegd hoe wij onze maatschappij kunnen hervormen zonder brokken te maken en niemand meer failliet hoeft te gaan of werkloos hoeft te worden. Tevens kunnen we de bureaucratie achter ons laten.   Ook zal het mogelijk blijken pandemieën op een acceptabele wijze beheersbaar te houden. Het probleem ‘brexit’ kan opgelost worden. Deze oplossing werkt ook in landen zoals bijvoorbeeld Brazilië. Het kappen van het regenwoud kan snel stoppen als men de middelen van bestaan op een manier zonder roofbouw kan organiseren.”

Rob Vellekoop, 5 december 2020

ISBN 9789083106106
De Europese superstaat
De coup van het internationale bedrijfsleven
Auteur Robin de Ruiter
Pagina’s 166
Prijs 22,50