De hele olifant in beeld

In het boek ‘De hele olifant in beeld’ komen wetenschap, mystiek en spiritualiteit op een ongelofelijke manier samen en maken de aarde, onze wereld, in een klap veel begrijpelijker. Dit alles dankzij de bijzondere tijd waarin wij leven en de opmerkelijke prestatie van de schrijfster Marja de Vries die het voor ons opschreef. Dit handboek is het ideale hulpmiddel bij uitstek voor dit speciale moment in de menselijke geschiedenis.

32,50

Categorie:

Beschrijving

De hele olifant in beeld

inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede
Marja de Vries

In het boek ‘De hele olifant in beeld’ komen wetenschap, mystiek en spiritualiteit op een ongelofelijke manier samen en maken de aarde, onze wereld, in een klap veel begrijpelijker. Dit alles dankzij de bijzondere tijd waarin wij leven en de opmerkelijke prestatie van de schrijfster Marja de Vries die het voor ons opschreef. Dit handboek is het ideale hulpmiddel bij uitstek voor dit speciale moment in de menselijke geschiedenis.

Bijzondere tijd

Schrijfster Marja de Vries geeft aan dat we in een bijzondere tijd leven omdat we uitgerekend nu vanuit drie verschillende perspectieven ons universum kunnen bekijken, met andere woorden de gehele ‘olifant’ komt ‘in beeld’. Volgens haar doen we dit tegenwoordig vanuit een groeiend bewustzijn, waardoor het voor steeds meer mensen toegankelijk is.

Daarbij komt heel veel oude kennis, afkomstig van mystieke leringen, spirituele stromingen, geheime genootschappen en inheemse volkeren in deze periode beschikbaar en sluit dit alles aan bij recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen.

Een mens zou er enthousiast van kunnen worden!

De Vries brengt in haar bijzondere boek dit alles samen in elf hoofdstukken met daarin zeven universele wetten:
de wet van eenheid, de wet van overeenstemming, de wet van trilling, de wet van trilling afgeleide wetten, die van polariteit, van ritme, oorzaak en gevolg en de wet van de dynamische balans.

Nieuw wereldbeeld

En wat blijkt, wijsheidstradities komen in essentie met elkaar overeen. Het is een wijsheid die universeel is en aan de basis ligt van alle godsdiensten, spirituele stromingen en geloofsovertuigingen.

Steeds meer mensen gaan zelf op zoek naar de waarheid gebaseerd op eigen ervaringen in plaats van de wetenschap als enige en ware autoriteit te zien. Het beperkende beeld van de werkelijkheid door de wetenschap werkt voor veel mensen niet meer.

Er is een heel nieuw wereldbeeld aan het ontstaan, want in feite voltrekt zich in de laatste driehonderd jaar een verandering van de analytische wetenschap naar de holistische wetenschap.

Onze eigen waarheid

Ze beantwoordt ook de door velen gestelde vraag: hoe kunnen we weten in een tijd waarin alles achterhaald is wat onze eigen waarheid is? Feitelijk moeten we durven vertrouwen op ons innerlijke weten. Zij schrijft, dat ons onderscheidingsvermogen en het ontwikkelen van vertrouwen in ons eigen innerlijke weten daarom steeds belangrijker wordt. Realiseer je net zoals de mystici dat de waarheid ergens diep in ons zelf te vinden is.

Marja de Vries haalt daarvoor de wijze raad van 2500 jaar geleden van Boeddha aan:

“Geloof niet zomaar iets wat je hebt gehoord.
“Geloof niet iets omdat het zo staat opgeschreven in geschriften die afkomstig zijn van oude wijzen.
“Geloof niet iets omdat een autoriteit, een docent of iemand die ouder is het zegt.
“Geloof alleen iets nadat je het voor jezelf hebt uitgetest en op die manier hebt ontdekt, dat het zowel voor jou blijkt te werken alsook dat het ten goede komt aan alles en iedereen. Accepteer het dan en leef er ook naar.”

Nieuw

Nieuw in de geschiedenis is, volgens De Vries, het feit dat niet alleen mystici, maar wij allemaal op onszelf terug moeten vallen om zelf ‘onze waarheid’ te bepalen en zoiets als de ‘Universele Waarheid’.

Ze schrijft dat mensen op zoek gaan naar de waarheid gebaseerd op eigen waarnemingen. Hierdoor is de westerse wetenschap niet langer de enige autoriteit op het gebied van de waarheid.

Voor mij is dat een hele bevrijdende gedachte, waar ik dan ook voor honderd procent achtersta. Als je daarvan uitgaat wordt het door De Vries benoemde ‘innerlijke weten’ heel belangrijk.

Gelukkig voor alle zoekers onder ons is er een rode draad die overal in terug te vinden is, dat is ‘de gouden draad van Universele Waarheid’, want alle religies, spirituele stromingen en mystieke leringen hebben gemeenschappelijk de ‘Een-worden-met-Alles-ervaring’.  Deze ervaring biedt ons inzicht in de ware aard van de werkelijkheid, die ver voorbij de fysieke werkelijkheid gaat. Het gaat dan over de essentie van het mensenleven als ziel in een stoffelijk lichaam en over de ontwikkeling van het bewustzijn.

Vervolgens kunnen we vaststellen bij alles wat we vormen en ontwikkelen of dit zal bijdragen ‘aan het welzijn van onszelf en de wereld om ons heen’.

Ik denk niet dat je een boek mooier kunt afsluiten dan met de vorige zinsnede.

Recensie uit DLMPlus.nl van Rob Vellekoop

Boekspecificatie

De hele olifant in beeld
Ondertitel Inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede
Auteur Marja de Vries
ISBN 9789020284607
Pagina’s 360
Prijs 32,50