Hemel onder vuur

In deze tijd waarin chemtrails steeds meer bespreekbaar worden is het boek van Fred Teunissen een must voor ieder die hierover wil kunnen meepraten. Journalist Teunissen wijdt de lezer in in het mysterie van de vliegtuigsporen, want er is reden voor bezorgdheid. Chemtrails bevatten namelijk onder andere nanodeeltjes van metalen en andere stoffen die zo onvoorstelbaar klein zijn dat ons afweersysteem ze niet herkent. Ze worden opgenomen in vitale organen en veroorzaken daar ontstekingen die ons ziek maken.

21,00

Beschrijving

Hemel onder vuur

Een diepgaand onderzoek naar chemtrails

Fred Teunissen

In deze tijd waarin chemtrails steeds meer bespreekbaar worden is het boek van Fred Teunissen een must voor ieder die hierover wil kunnen meepraten. Journalist Teunissen wijdt de lezer in in het mysterie van de vliegtuigsporen, want er is reden voor bezorgdheid. Chemtrails bevatten namelijk onder andere nanodeeltjes van metalen en andere stoffen die zo onvoorstelbaar klein zijn dat ons afweersysteem ze niet herkent. Ze worden opgenomen in vitale organen en veroorzaken daar ontstekingen die ons ziek maken.

Vier vragen

De auteur probeert in zijn boek vier brandende vragen te beantwoorden, iets waarin hij, wat mij betreft slaagt.
a. Is het waar?
b. Zo ja, wat zit er in?
c. Hoe beïnvloedt dat onze gezondheid?
d. Wat kunnen we doen om gezond te blijven?

Programma

Fred maakt duidelijk dat ‘chemtrails’ meer zijn dan wat vliegtuigstrepen, maar juist een ‘geheim programma’ waarbij jetvliegtuigen giftige stoffen in de atmosfeer brengen.’

Zoals Teunissen aantoont, is het ‘sprayen’ maar één kant van de chemtrail-medaille. De andere is het ‘zappen’: het met hoogfrequente elektromagnetische energie doorstralen van de met chemtrails bewerkte atmosfeer. Ook dit zappen heeft ingrijpende gevolgen voor de gezondheid van al wat leeft en groeit.

Voor alle duidelijkheid de schrijver bedoelt met chemtrails ‘een vliegtuigspoor waar doelbewust aerosols aan zijn toegevoegd’. Blijkbaar hecht zich aan deze minuscule deeltjes waterdamp waardoor wolken ontstaan. Een andere aanduiding van dit programma is ‘geoengineering’.

Klimaatverandering

In het eerste hoofdstuk komen klokkenluiders aan het woord en in het tweede krijgen ‘debunkers’ een kans. De laatsten overtuigen Teunissen in ieder geval niet en hij geeft gefundeerd aan waarom.

Volgens Fred hebben geoengineers en hun opdrachtgevers klimaatverandering nodig voor hun programma. In hoofdstuk 3 licht hij het grote ‘klimaatveranderingsbedrog’ toe. ‘Climate change’ is een excuus en tegelijkertijd een dekmantel.

In hoofdstuk 4 beschrijft Fred op welke manier chemtrails een essentiële link vormen in een geheel van technologieën. Hij baseert zich onder andere op door overheden vrijgegeven voorheen geheime documenten. Het chemtrailsysteem blijkt een scala aan mogelijkheden te bieden, zoals onder andere milieumodificatie, militaire toepassingen, elektromagnetische en biologische operaties, surveillance system development.

Het is volgens hem een wereldomspannend systeem dat als doel heeft de hele aarde en zijn bewoners te overheersen.

Code rood

In het volgende hoofdstuk gaat hij op zoek naar aanvullende bewijzen, terwijl in hoofdstuk 6 het nanogevaar ter sprake komt en de mogelijke gezondheidseffecten. De schrijver ontdekt dat nanoaluminium (een van de toegevoegde aerosols) zelfs giftiger is dan asbest.

Door onderzoekers wordt in regenwater en in sneeuw ‘smart dust’ gevonden afkomstig uit de chemtrails. Dat zijn nanodeeltjes die zichzelf kunnen vermenigvuldigen. ‘Ze zoeken zelf hun voedingsstoffen op, waarna ze zich vermenigvuldigen, zoals een virus dat doet. Ze groeperen en hergroeperen zich tot minuscule biomachines en als ze beschadigd raken, repareren ze zichzelf.’

Ook Morgellons troffen zij aan, hybride nanobots, van biologische en synthetische bestanddelen.

In het voorlaatste deel van het boek beschrijft hij de acht punten van een overlevingsplan, want dat is er ondanks alles ook.

Tot slot is er ‘Hemel onder vuur’. In dit deel ‘verwelkomt’ hij opmerkelijk genoeg de tegenstander als onze.meester.

Kortom ‘Hemel onder vuur’ is een verbazingwekkend boek dat ik in 1 keer moest uitlezen.

Rob Vellekoop, 7 mei 2022 (DLMPLus.nl)

Boek

Hemel onder vuur
Ondertitel Een diepgaand onderzoek naar chemtrails
Auteur Fred Teunissen
ISBN 9789491728273
Pagina’s 260
Prijs 21,-