Revolutie door schuld

Dit boek is een absolute aanrader, juist nu we in een periode zitten van oorlog en financiële crisis. De ontbrekende schakel tussen deze ontwikkelingen is namelijk het onderwerp dat uitvoerig beschreven wordt.

Deze actuele geschiedschrijving zet het bestaande systeem, dat op de rand van instorten staat, in historisch verband. De Vries vindt dat er in ieder geschiedenisboek veel aandacht besteed zou moeten worden aan de controle op de uitgifte van geld, omdat dit een ontzettend belangrijke rol speelt in het verloop van de geschiedenis.

In Revolutie door schuld laat de schrijver de invloed zien van de westerse financiële elite. Deze elite blijkt veel belangrijker voor de wereldgeschiedenis dan in het algemeen wordt aangenomen.

 

28,95

Beschrijving

Revolutie door schuld

De radicale geschiedenis van de eenwording der aarde

Rein de Vries

Dit boek is een absolute aanrader, juist nu we in een periode zitten van oorlog en financiële crisis. De ontbrekende schakel tussen deze ontwikkelingen is namelijk het onderwerp dat uitvoerig beschreven wordt.

Deze actuele geschiedschrijving zet het bestaande systeem, dat op de rand van instorten staat, in historisch verband. De Vries vindt dat er in ieder geschiedenisboek veel aandacht besteed zou moeten worden aan de controle op de uitgifte van geld, omdat dit een ontzettend belangrijke rol speelt in het verloop van de geschiedenis.

In Revolutie door schuld laat de schrijver de invloed zien van de westerse financiële elite. Deze elite blijkt veel belangrijker voor de wereldgeschiedenis dan in het algemeen wordt aangenomen.

Stap voor stap maakt het de lezer duidelijk hoe geraffineerd deze elite onze maatschappij is gaan domineren. Voor hen betekent een vreedzame wereld minder leningen, minder wapenverkopen en minder bescherming van grondstoffenconcessies. Vragen die naar voren komen zijn, wat zijn hun doelen, hoe passen de huidige ontwikkelingen in de historie en wat brengt de toekomst ons verder.

De Vries geeft aan dat hij ‘de andere kant van de algemeen geaccepteerde versie van de geschiedenis’ wil laten zien. Hij stelt dat normaliter de overwinnende machtsfactor onbeschreven blijft en dat hij juist dit naar buiten brengt. De schrijver laat zien dat de aristocratische machtselite het financiële systeem onder controle wist te krijgen en liefst in de schaduw blijft.

Het boek ontkracht het argument dat vaak gebruikt wordt tegen het bestaan van de elite. En dat is wanneer een groot complot zou bestaan, dit al lang zou zijn uitgekomen.

Het nieuwe geschiedenisboek biedt verrassende inzichten in tal van onderwerpen die passeren, zoals de wereldoorlogen, de rol van het IMF bij het ontstaan van de nieuwe Russische staat, e.d.
We zien dat door kunstmatig economische crises en oorlogen te creëren de elite de wereld aanstuurt. De Vries concludeert na alle ontwikkelingen in dit machtige boek op een rijtje voor de lezer te hebben gezet, op een ineenstorting van het systeem. Waarna door de chaos die er zal ontstaan, de verwachting is dat de bevolking zelf om totale controle zal vragen.

Rein de Vries (1976) is econoom en raakte in de ban van de moderne geschiedenis na het ontdekken van een aantal onmogelijkheden in de versie van de historie die ons geleerd is. Het onderzoek naar de werkelijke gebeurtenissen duurde jaren omdat steeds nieuwe feiten aan het licht kwamen.

Specificatie

Revolutie door schuld
Onder titel De radicale geschiedenis van de eenwording van de aarde
Schrijver Rein de Vries
ISBN 9789402135541
Pagina’s 565
Prijs 28,95