Roofstaat

Wat iedere Nederlander moet weten beschrijft de geschiedenis van Nederland in twaalf hoofdstukken. Van de roof- en kruistochten in de middeleeuwen tot de massa-executies in voormalig Nederlands-Indië ruim zestig jaar geleden.Wat begon als een essay in de Playboy midden jaren tachtig is uitgegroeid tot hét standaardwerk over de gruweldaden van Nederland door de jaren heen.

49,99

Beschrijving

Roofstaat

Wat iedere Nederlander moet weten

Ewald Vanvugt

Zelden heeft een boek mij dieper geraakt dan het boek dat de geschiedenis van de Nederlanden herschrijft, ontdaan van propagandistische leugens en goedpraterijen. Ja, ’s Neerlands rijken hebben hun rijkdom bij elkaar geharkt met mensenhandel, opium en kaperspraktijken en het klootjesvolk verdiende hier een grijpstuiver aan.

Tot die conclusie kom je na het lezen van het boek Roofstaat. De schrijver Ewald Vanvugt geeft aan het boek de ondertitel mee ‘Wat iedere Nederlander moet weten’ en daarmee ben ik het roerend eens. Roofstaat raast in 12 hoofdstukken door de vaderlandse geschiedenis van de roof- en kruistochten in de middeleeuwen tot de massa-executies in het voormalig Nederlands-Indië ruim zestig jaar geleden. Van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de West-Indische Compagnie via door de overheid aangemoedigde kaapvaart en piraterij, de mensenhandel in de Oost en de West (Nederlanders hebben tenminste 600.000 Afrikanen verscheept, en in Azië ging het zelfs om nog meer mensen), de staatsinkomsten uit opium uit Nederlands-Indië, het geroofde exotische cultuurgoed in de rijksmusea tot aan het opiumfortuin van het Nederlandse koningshuis.

Pas in 1814 werd een einde gemaakt aan de wettige Nederlandse mensenhandel, terwijl begin 1900 nog steeds kinderarbeid in Nederlands-Indië in de staatsopiumproductie bestond. De geschiedenis is doordrenkt met huichelarij en leugenachtigheid van de overheid. Een paar van de talrijke voorbeelden die Vanvugt naar voren brengt. Hollandse vrouwen die in verre buitenposten een vreselijke misdaad pleegden als zij seks hadden met de gevangen Aziaten of Afrikanen, maar het seksuele misbruik van gevangen vrouwen door de eigenaren werd door de vingers gezien. De huichelarij rond opium slaat alles. De Hollandse overheid in Indië eigende zichzelf het monopolie op de handel en productie van opium toe, waaraan ze schatten verdienden. Tegelijkertijd werd het in Nederland zelf verboden. In Indië bood de overheid opium te koop aan, zo heette het, om de burgers te beschermen. Anders zouden misdadige smokkelaars het doen en de mensen uitzuigen. En dan de ‘politionele acties’ van het leger die niets anders waren dan massamoorden van de overheid na de Tweede Wereldoorlog.

De schrijver neemt de argeloze lezer aan de hand mee naar Amsterdam, waar door tal van monumenten het koloniale verleden wordt verheerlijkt en het zo anders wordt voorgesteld dan de kille werkelijkheid is geweest. Ze laten zien dat Nederland koloniën bezat ‘om de bevolking te helpen hun natuurlijke bronnen te ontwikkelen’. De westerlingen zouden de ‘primitieven’ beschaving bijbrengen.

Het boek begint in de tweede alinea van het eerste hoofdstuk met een zin die alles vertelt over wie we nu eigenlijk zijn:
“De eerste bewoners van de delta van Rijn, Maas en Schelde waren zelf landverhuizers die als varende nomaden in kano’s en op vlotten hier arriveerden…’ Ook dat waren de oorspronkelijke Nederlanders: gelukszoekers. Hoe treffend in een tijd dat talrijke migranten die naar ons land vluchten, door een deel van onze bevolking worden verketterd.

Ik schaam me nakomeling te zijn van dit roversvolk, maar houd hoop dat het ooit nog eens goed komt. Een boek zoals Roofstaat kan daaraan een bijdrage leveren, maar dan moeten we wel stoppen met onze kinderen een ‘vaderlandse geschiedenis’ te onderwijzen, die nooit heeft plaatsgevonden.

Roofstaat. Wat iedere Nederlander moet weten behelst de geschiedenis van Nederland in twaalf hoofdstukken. Van de roof- en kruistochten in de middeleeuwen tot de massa-executies in voormalig Nederlandsch-Indië ruim zestig jaar geleden.

– over de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
– de West-Indische Compagnie (WIC)
– de eeuwen van kaapvaart en piraterij
– de massale mensenhandel in de Oost en de West
– Pax Neerlandica en de vele Nederlandse aanvalsoorlogen
– de staatsinkomsten uit opium in Nederlandsch-Indië
– het geroofde exotische cultuurgoed in de rijksmusea
– het opiumfortuin van het Nederlandse koningshuis

Rob Vellekoop, De Lange Mars

Roofstaat
Wat iedere Nederlander moet weten
Ewald Vanvugt
ISBN 9789038801278
Paperback / softback
pagina’s 856
Prijs 49,99