De wereld van levende energie

De intentie van dit boek is verdere verspreiding van het Incasjamanisme in het Nederlandse taalgebied, omdat de wijsheid van de Q’ero sjamanen een groot verschil kan maken in de levensomstandigheden van mensen, op de maatschappij en op het milieu.

Het pad van de Incasjamanen is doordrongen van liefde en leven vanuit het hart, van dankbaarheid voor alles wat de aarde en de ons omringende kosmos ons geeft, van bescheidenheid en van een eenvoudige en op wederkerigheid gebaseerde leefstijl – het zogenoemde ayni.

Dit boek is bedoeld als studieboek voor Nederlandstalige studenten op het pad van het Incasjamanisme en als naslagwerk voor helers op dit pad. Voor degenen die in het Nederlands trainingen of workshops geven in het Incasjamanisme kan dit boek een handleiding zijn.

Het is ook bedoeld voor beoefenaars van andere sjamanistische richtingen, voor geïnteresseerden in dit pad en voor mensen die zelfheling willen toepassen.

De mensen die nog onbekend zijn met deze materie, maar graag dit pad willen gaan lopen, raden wij aan om de begeleiding van een ervaren leraar of lerares op het Incapad te zoeken voor het oefenen met de rituelen, ceremonieën en helingstechnieken en hun vorming als sjamaan.

24,95

Categorie:

Beschrijving

De wereld van levende energie

Incasjamanisme in de praktijk

Inge Teunissen, Peter Geraedts

Dit is het eerste studie- en werkboek Incasjamanisme in de Nederlandse taal.

Een aantal decennia geleden daalden de Q’ero sjamanen, daartoe aangespoord door een eeuwenoude profetie, af uit hun dorpen in de hoge bergen van de Peruaanse Andes.

Zij kwamen naar beneden om hun traditionele Incawijsheid en kennis in de wereld te brengen. Vanuit een diepgevoelde roeping dat hun oude wijsheid positieve invloed kon hebben en een belangrijk verschil kon maken in de nieuwe tijd die op komst was, reisden zij met tolken naar West-Europa en Noord-Amerika om helingen, inwijdingen, workshops en trainingen te geven aan westerse mensen.

Vierdelige serie

Zo kwamen zij al snel twee keer per jaar naar Nederland en in 2011 startten ze een eigen, authentieke training om westerse mensen te onderwijzen en in te wijden op het pad van de Pampamesayoq.

Hun oude wijsheid werd in die jaren, via de Engelse vertaling van hun toenmalige tolk Dennis Alejo Mango, opgetekend door Inge Teunissen in een vierdelige Engelstalige serie The Path of the Energetic Mystic.

Inmiddels heeft hun oude kennis en wijsheid zich in het Nederlandse taalgebied verder verspreid. Wat in het eerste decennium van deze eeuw in huiskamersetting begon, verbreidde zich. Afgestudeerden van de Q’ero sjamanen gingen op hun beurt workshops en trainingen geven in de Nederlandse taal, zowel in Nederland als in België. Om verschillende redenen was er behoefte aan een Nederlandstalige training in deze bijzonder mooie, oude genezerstraditie.

Nederlandse vertaling

Een Nederlandse vertaling van de serie leek voor de hand te liggen. Dat die nu voorligt in de vorm van ‘een werkboek’ komt door een ontmoeting tussen beide auteurs. Peter Geraedts, schrijver van verschillende boeken en afgestudeerd bij een Belgische sjamaan op het Incapad, kwam in contact met de uitgever waar de Engelstalige serie van Inge Teunissen was uitgegeven.

In gesprek met de uitgever over de publicatie van zijn nieuwe roman De pelgrim en het ongeziene, bracht Peter zijdelings naar voren dat hij een uitgebreid Nederlandstalig uittreksel had gemaakt van de ceremonieën, rituelen en helingstechnieken uit de serie. Tevens vertelde hij dat enkele Q’ero sjamanen hem hadden aangemoedigd om hun oude kennis en wijsheid als schrijver te delen en te verspreiden. De geïnteresseerde uitgever bracht Inge en Peter met elkaar in contact. Samen peilden ze of zij – op basis van Peters uittreksel en de vier Engelstalige boeken – een Nederlandstalig boek konden/wilden schrijven. Dat werd een volmondig ‘Ja!’

Pad van liefde

De intentie van dit boek is verdere verspreiding van het Incasjamanisme in het Nederlandse taalgebied, omdat wij van mening zijn dat de wijsheid van de Q’ero sjamanen een groot verschil kan maken in de levensomstandigheden van mensen, op de maatschappij en op het milieu.

Het pad van de Incasjamanen is doordrongen van liefde en leven vanuit het hart, van dankbaarheid voor alles wat de aarde en de ons omringende kosmos ons geeft, van bescheidenheid en van een eenvoudige en op wederkerigheid gebaseerde leefstijl – het zogenoemde ayni.

Studie- en naslagwerk

Dit boek is bedoeld als studieboek voor Nederlandstalige studenten op het pad van het Incasjamanisme en als naslagwerk voor helers op dit pad. Voor degenen die in het Nederlands trainingen of workshops geven in het Incasjamanisme kan dit boek een handleiding zijn.

Het is ook bedoeld voor beoefenaars van andere sjamanistische richtingen, voor geïnteresseerden in dit pad en voor mensen die zelfheling willen toepassen.

De mensen die nog onbekend zijn met deze materie, maar graag dit pad willen gaan lopen, raden wij aan om de begeleiding van een ervaren leraar of lerares op het Incapad te zoeken voor het oefenen met de rituelen, ceremonieën en helingstechnieken en hun vorming als sjamaan.

Inhoudsopgave

Deel 1 is een introductie op het sjamanistische pad van de Pampamesayoq, ook wel hoeder van Moeder Aarde genoemd. De thema’s in dit deel over de profetieën en de kosmologie van de Q’ero sjamanen bieden een kader waarbinnen de ceremonieën en rituelen die erna beschreven worden een duidelijke plaats en betekenis krijgen. De ceremonieën en rituelen die aan bod komen vormen de eerste stappen op dit pad.

De essentie van deel 2 wordt gevormd door het energetische hart en de cyclus van emoties die wij als mens doorlopen om te groeien naar wijsheid. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op hoe te reizen in de lagen van Moeder Aarde en hoe te werken met de vele pure aarde-energieën, wezens en energetische instrumenten ter ondersteuning van helingsprocessen. De oefeningen en rituelen in dit deel zijn vooral gericht op zelfheling.

De kern van deel 3 wordt gevormd door de wijsheid van de Q’ero sjamanen over de kosmos en hoe als heler met de pure energie van sterrenstelsels, planeten en hemelwezens te werken. Daarnaast wordt in dit deel uitgebreid stilgestaan bij twee rivierstenen, de hucha rumi, waarmee een reeks diepgaande zuiveringsrituelen kan worden uitgevoerd.

Het laatste en vierde deel gaat hoofdzakelijk over de volledige mesa (medicijnbundel). De mesa is immers het belangrijkste medicijn van een Pampamesayoq.

Alle ceremonieën, rituelen, oefeningen en helingstechnieken die worden beschreven, zijn voorzien van een korte introductie waarin de intentie ervan wordt verwoord.

De wereld van levende energie
Ondertitel Incasjamanisme in de praktijk
Auteurs Inge Teunissen, Peter Geraedts
ISBN 9789491728464
Pagina’s 248
Prijs 24,95