Ontsluierd

Robin de Ruiter zou zichzelf niet zijn, als hij geen zaken onderzoekt die anderen zelfs niet durven aan te raken. De Protocollen van de Wijzen van Sion, of ‘Ontsluierd’ zoals zijn laatste boek getiteld is, onthult de Protocollen. De schrijver/onderzoeker wil afrekenen met de valse suggestie dat het Joodse volk iets met het het ontstaan van de Protocollen te maken zou hebben en evenmin met een joodse samenzwering. Kortom de inhoud is op zijn zwakst uitgedrukt explosief te noemen.

De Protocollen van de Wijzen van Sion zijn aan het einde van de 19e eeuw tot stand gekomen. Deze geschriften zijn één van de meest controversiële geschriften uit de geschiedenis. De Ruiter noemt het ‘Een uitgewerkt duivels meesterplan om de hele wereldbevolking stapsgewijs te onderwerpen aan een totalitaire werelddictatuur die vriendelijk ´Nieuwe Wereldorde´ genoemd wordt’. ‘Een blauwdruk voor overheersing van planeet aarde door een ultrageheime elite die de hele wereld wil regeren door een terreurbewind.’

Volgens Robin is het niet wat velen denken dat het is, namelijk wat op hol geslagen fantasieën, flauwekul en complottheorieën. Daarvoor verwijst hij naar het feit dat intussen de tijd de Protocollen heeft ingehaald.

 

27,50

Beschrijving

Ontsluierd

De komst van de Nieuwe Wereldorde – Van schijndemocratie naar dictatuur

Robin de Ruiter

Robin de Ruiter zou zichzelf niet zijn, als hij geen zaken onderzoekt die anderen zelfs niet durven aan te raken. De Protocollen van de Wijzen van Sion, of ‘Ontsluierd’ zoals zijn laatste boek getiteld is, onthult de Protocollen. De schrijver/onderzoeker wil afrekenen met de valse suggestie dat het Joodse volk iets met het het ontstaan van de Protocollen te maken zou hebben en evenmin met een joodse samenzwering. Kortom de inhoud is op zijn zwakst uitgedrukt explosief te noemen.

De protocollen

De Protocollen van de Wijzen van Sion zijn aan het einde van de 19e eeuw tot stand gekomen. Deze geschriften zijn één van de meest controversiële geschriften uit de geschiedenis. De Ruiter noemt het ‘Een uitgewerkt duivels meesterplan om de hele wereldbevolking stapsgewijs te onderwerpen aan een totalitaire werelddictatuur die vriendelijk ´Nieuwe Wereldorde´ genoemd wordt’. ‘Een blauwdruk voor overheersing van planeet aarde door een ultrageheime elite die de hele wereld wil regeren door een terreurbewind.’

Volgens Robin is het niet wat velen denken dat het is, namelijk wat op hol geslagen fantasieën, flauwekul en complottheorieën.

Daarvoor verwijst hij naar het feit dat intussen de tijd de Protocollen heeft ingehaald.

‘Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste honderdtwintig jaar laat zien dat nagenoeg alle plannen zoals vermeld in de Protocollen op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen. Ook de gebeurtenissen op het politieke wereldtoneel en de problemen, situaties en processen die iedereen sinds 2020 meemaakt.’

Volgens de schrijver bevatten de Protocollen een exact programma dat uitgevoerd wordt en kan daarom niet langer als complottheorie worden afgedaan. Ze geven helderheid, niet alleen over hoe de macht achter de schermen opereert, maar ook hoe de coronapandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne met het masterplan zijn verbonden.

Drijfveren

Daarnaast is het ook één van de weinige boeken die dieper ingaat op de drijfveren, de ideologie van de mensen achter de geplande technocratische werelddictatuur.

‘In een poging de aandacht van het grote publiek van de Protocollen af te leiden, wordt bij herhaling beweerd dat de uitgave van dit geschrift als een daad van antisemitisme beschouwd moet worden omdat het een document van een joods samenzweringsgenootschap zou betreffen dat nooit heeft bestaan en het dus om een vervalst geschrift moet gaan.’

In dit boek wil de schrijver voor eens en altijd afrekenen met de beschuldigingen tegen de joden. Het joodse volk heeft part noch deel aan het ontstaan van de Protocollen. Ook hebben de Protocollen niets met een joodse samenzwering te maken, stelt De Ruiter.

Echtheid

Volgens de onderzoeker/schrijver toont een nauwkeurige bestudering van de Protocollen aan dat de vraag naar de echtheid ervan een absurde vraag is. Als je kijkt naar het tijdstip (eind 19e eeuw) waarop de Protocollen zijn geschreven dan kan het niet om een vervalsing gaan, want de inhoud van de Protocollen geven met een dodelijke precisie toekomstvoorspellingen.

De Ruiter zegt dat het er eerder op lijkt dat we te maken hebben met iemand die goed op de hoogte was van meerdere geheime plannen.

De globale elite bestaat uit personen die, onafhankelijk van ras, nationaliteit, organisaties en politieke overtuiging, de wereldheerschappij nastreven. Zij vormen een groep personen met zeer veel macht die echter niet zichtbaar is in het openbaar. Onder de leidinggevenden van de globale elite vinden we katholieken, protestanten, moslims, boeddhisten en vele anderen. Daaronder echter ook Israëlieten en verschillende joodse personen.

In dit boek worden van deze personen alleen hun daden benoemd en bekritiseerd. Kritiek op bepaalde joodse personen, zoals bijvoorbeeld de Rothschilds, vindt De Ruiiter essentieel, maar heeft niets te maken met antisemitisme of jodenhaat. De één-op-één gelijkstelling van specifiek deze personen in dit boek en joden is ‘onlogisch en onjuist’.

Eerste uitgave 1999

De eerste uitgave van dit boek verscheen in 1999 in het Spaans. De schrijver is ervan overtuigd dat het bewustzijn onder de bevolking over de oprichting van een technocratische werelddictatuur hierdoor aanzienlijk is gegroeid. ‘Het heeft wereldwijd ontelbare mensen aan het denken gezet en de ogen geopend#.

In het Nederlands verscheen het boek in 2006. De nieuwe Nederlandstalige uitgave uit 2022 is geactualiseerd met nooit eerder gepubliceerde informatie, waartoe slechts een enkeling toegang heeft, en opnieuw bewerkt met de nieuwste openbaarmakingen.

Voor uitleg en verklaringen over de voorspellingen in de Protocollen is gebruik gemaakt van meerdere onderwerpen uit het boek “De 13 Satanische Bloedlijnen” en andere boeken van de auteur. Deze zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen.

Aangezien er in deze publicatie een werkelijkheid beschreven wordt die mensen niet gemakkelijk onder ogen willen zien, kan de inhoud confronterend zijn, waarschuwt Robin. In de appendix is een Nederlandse vertaling van De Protocollen van de Wijzen van Sion uit 1933 opgenomen (oude Nederlandse spelling).

Nieuw Israëlitisch Nieuwsblad

Het Nieuw Israëlitisch Nieuwsblad NIW 33 van 27 mei 2016 heeft de eerste Nederlandse uitgave van dit boek beoordeeld en komt tot de volgende conclusie:

“Om aan strafvervolging wegens antisemitisme te ontkomen gebruiken nogal wat auteurs de naam Illuminati, een veelgebruikt synoniem voor Joden. Terwijl Robin de Ruiter het bestaan van deze wereldoverheersingsclub in zijn boek De “Protocollen van Sion – Ontsluierd” éxpliciet´ laat bestaan uit naarlingen van velerlei komaf”.

Specificaties

Titel: Ontsluierd
Ondertitel: De komst van de Nieuwe Wereldorde – Van schijndemocratie naar dictatuur
Schrijver Robin de Ruiter
ISBN 9789083106168
Pagina’s 350
Prijs 27,50