Tetralogie – De 13 satanische bloedlijnen

Tetralogie is oorspronkelijk uitgegeven als Trilogie – De 13 satanische bloedlijnen. Vanwege buitenlandse uitgaven is begin 2020 de titel gewijzigd.

Deze bestseller is uitgebracht in meer dan honderd landen.

De wereld kende nog nooit zoveel oorlogen, revoluties, vluchtelingen en ontheemden. Daarnaast worden we geteisterd door klimaatveranderingen en toename van natuurrampen waardoor grote voedseltekorten zullen ontstaan. Door de wereldwijde coronacrisis waarin wij ons sinds 2020 bevinden zijn angst en depressies aan de orde van de dag en veel mensen voelen zich door sociale, geestelijke, lichamelijke en emotionele problemen ontmoedigd en terneergeslagen. Velen vragen zich af: ‘Waar gaat deze wereld naar toe? Waarheen leidt onze weg? Hoe zijn we in deze chaos beland? Wat staat ons nog te wachten?”

29,95

Beschrijving

Tetralogie – de 13 Satanische Bloedlijnen

Robin de Ruiter

Tetralogie is oorspronkelijk uitgegeven als Trilogie – De 13 satanische bloedlijnen. Vanwege buitenlandse uitgaven is begin 2020 de titel gewijzigd in Tetralogie.

Deze bestseller is uitgebracht in meer dan honderd landen.

De wereld kende nog nooit zoveel oorlogen, revoluties, vluchtelingen en ontheemden. Daarnaast worden we geteisterd door klimaatveranderingen en toename van natuurrampen waardoor grote voedseltekorten zullen ontstaan. Door de wereldwijde coronacrisis waarin wij ons sinds 2020 bevinden zijn angst en depressies aan de orde van de dag en veel mensen voelen zich door sociale, geestelijke, lichamelijke en emotionele problemen ontmoedigd en terneergeslagen. Velen vragen zich af: ‘Waar gaat deze wereld naar toe? Waarheen leidt onze weg? Hoe zijn we in deze chaos beland? Wat staat ons nog te wachten?”

” We worden opgevoed in een traditie om onze regeringen te vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat deze zich om ons lot bekommeren.”

Dit is echter een grote misvatting. Onder het oppervlak van de officiële politiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. De gehele politieke structuur van deze wereld wordt ondermijnd. De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan. De zichtbare wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit een achtergrond gedirigeerd worden.

Er zijn geen naties. Er zijn geen volkeren. De belangrijkste politieke, economische en militaire beslissingen worden ondergraven door globale organisaties die door geen enkele regering of publieke organisatie gecontroleerd of ter verantwoording geroepen worden. Wij hebben te maken met de opkomst van een nieuwe geopolitieke supranationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Samen met de machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle landen en alle coalities van landen.

Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over Planeet Aarde. Indien wij niet opletten zal het spoedig gedaan zijn met onze vrijheid. Niet alleen met de vrijheid van afzonderlijke volkeren, maar ook met die van het individu. Een totale integratie van mens en techniek is gepland. Het moment dat deze ontwikkelingen onomkeerbaar zullen worden, wordt de ‘Transitie’ genoemd; er is daarna geen individuele keuzemogelijkheid meer.

We moeten ons zelf de volgende vraag stellen: “wie zitten er uiteindelijk aan de knoppen van dit centraal aangestuurde systeem? Wat voor toekomst staat ons te wachten?” Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen die diep in ons eigen leven zullen ingrijpen.

Dit boek probeert ertoe bij te dragen dat zoveel mogelijk mensen beseffen wat hen in de komende jaren boven het hoofd hangt en waarom. De auteur laat in dit boek niets of niemand onberoerd en toont  aan de hand van talloze feiten de ontluisterende gang van zaken achter de schermen van de wereldpolitiek.

Stof

Dit boek, uitgebracht in meer dan honderd landen, heeft wereldwijd veel teweeg gebracht en was verboden in Frankrijk.

Ook in Nederland heeft het veel stof doen opwaaien, enkele jaren geleden nog in juli 2017 toen een ware hetze werd gevoerd.

De wereld wordt door heel andere personen gere­geerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan. Circa driehonderd mannen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.

Tijdens een lezing in het Waldorf Astoria Hotel in New York op 27 april 1961, sprak John F. Kennedy ook van een geheime regering achter de schermen van de wereldpolitiek:

“Wij worden over de hele wereld tegengewerkt door een gigantische meedogenloze samenzwering.”

We worden geregeerd, ons brein wordt gekneed, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mensen waarvan we nog nooit hebben gehoord. In praktisch elke handeling in het dagelijkse leven, of dit nou is binnen de politiek of zakensfeer, in onze sociale omgang of ons ethisch denken, worden we gedomineerd door een relatief kleine groep mensen.

Wij hebben te maken met de opkomst van een nieuwe geopolitieke supranationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Samen met de machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over Planeet Aarde.

Een interessant citaat uit het boek:
Vrijmetselaar Moses Montefiore: “Zolang we geen integrale controle over de wereldpers hebben, zal alles wat we doen geen resultaat hebben. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat we de wereldpers kunnen beïnvloeden als we mensenmassa’s willen besturen en ketenen.”

John Swainton, ooit uitgever van de New York Times: “Er bestaat geen vrije pers… Wij zijn instrumenten en horigen in dienst van financiële machthebbers….We zijn…..intellectuele prostituees.”

 

In deze uitgave van De 13 Satanische Bloedlijnen zijn bovendien opgenomen de bestsellers:

  • George W. Bush en de mythe van al-Qaeda  
  • De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001
  • Ontsluierd: De Protocollen van de wijzen van Sion.

Dit boek omvat meerdere opzienbarende publicaties over de geplande Nieuwe Wereldorde. Ze verschenen voor het eerst in boekvorm in 1989 in Mexico. In dit boek toonde de auteur aan hoe ‘internationale monopolisten’, die achter het politieke wereldtoneel opereren, al decennia lang proberen de bestaande wereldorde te vernietigen om een dictatoriale Nieuwe Wereldorde te creëren; een wereldontwerp voor een wereldregering en werelddictator. Dit voornemen siert al lange tijd de één dollarbiljetten (Novus Ordo Seclorum).

In Nederland bleek het onmogelijk het oorspronkelijke manuscript van dit boek te publiceren.
Zonder uitzondering gaven gerenommeerde uitgevers te kennen dat “Nederland nog niet klaar was voor dit boek”.

Hetzelfde overkwam de auteur met de uitgave van zijn boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda – De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Dit boek verscheen een jaar na de aanslagen van 11 september. De auteur komt in dit boek met een groot aantal opzienbare feiten, waardoor een beeld van gebeurtenissen ontstaat, dat aantoont dat de Verenigde Staten bij de gebeurtenissen van 11 september betrokken waren. Sinds 2002 oogstte dit boek op vele internationale boekenbeurzen en onder een wereldwijd publiek veel succes. Ondanks dit succes kreeg de auteur van Nederlandse uitgevers wederom commentaren als “te explosief” en “te gevaarlijk”. En dat uitgerekend in een land als Nederland!

Maar weerstand schept kracht en in februari 2005 besloot de auteur het boek zelf in Nederland uit te geven. In november werd George W. Bush en de mythe van al-Qaeda bekroond met de jaarlijkse Frontier Award 2005 voor de meest spraakmakende uitgave en het diepgaande onderzoek dat eraan vooraf ging. De prijs werd ten overstaan van de voltallige media uitgereikt in Amsterdam. In tegenstelling tot in andere landen werd het boek echter door diezelfde media collectief doodgezwegen. Wat is er hier in Nederland aan de hand?

Wegens het succes werd besloten een stap verder te gaan en ook De 13 Satanische Bloedlijnen, de voorloper van het boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda in eigen beheer in het Nederlands uit te geven.

Meerdere buitengewone onderzoekers en archivarissen werkten jarenlang met de auteur samen om sporen te zoeken in stapels documenten en feiten te verbinden.

Daarnaast heeft een aantal vooraanstaande wetenschappers en historici met hun adviezen een enorme bijdrage aan deze publicatie geleverd. Veel gedetailleerde informatie, kennis en talrijke onderwerpen in dit boek vinden hun oorsprong in persoonlijke gesprekken die de auteur met ingewijden gevoerd heeft. Het spreekt vanzelf dat enkele van deze bronnen anoniem blijven om hen zo te beschermen tegen mogelijke wraakacties en wreedheden van degenen die de meedogenloze onderdrukking van de mensheid ten doel hebben.

Tetralogie
De 13 satanische bloedlijnen
Reeks: In naam van de Nieuwe Wereldorde
Auteur Robin de Ruiter
ISBN 9789079680894
Pagina’s 440
Prijs 29,95