Percepties van een vrijdenker

 

Je moet een vrijdenker zijn om alles wat Icke in zijn boek ‘Percepties van een vrijdenker’ schrijft serieus te durven nemen. Geen heilig huisje blijft overeind. Genadeloos haalt hij het bouwwerk neer dat de cabal in vele eeuwen in elkaar heeft gezet. Het web dat rondom ons is geweven kunnen we met kennis afbreken. David Icke licht als geen ander toe hoe we dat kunnen doen en hoe het exact in elkaar zit.

Perceptie

David Icke verklaart de wereldwijde coronawaan, dus het kuddegedrag waarbij miljarden mensen het virusverhaal slikken, vanuit hun perceptie.

In zijn woorden:

“De basis van menselijke controle en onderdrukking is controle van de menselijke waarneming. Als die waarneming is gekaapt, dan wordt het gedrag dat door die waarneming wordt gedicteerd, dat ook. Collectieve waarneming wordt collectief gedrag en collectief gedrag is wat wij de menselijke samenleving noemen.”

 

25,99

Beschrijving

Percepties van een vrijdenker

David Icke

Je moet een vrijdenker zijn om alles wat Icke in zijn boek ‘Percepties van een vrijdenker’ schrijft serieus te durven nemen. Geen heilig huisje blijft overeind. Genadeloos haalt hij het bouwwerk neer dat de cabal in vele eeuwen in elkaar heeft gezet. Het web dat rondom ons is geweven kunnen we met kennis afbreken. David Icke licht als geen ander toe hoe we dat kunnen doen en hoe het exact in elkaar zit.

Perceptie

David Icke verklaart de wereldwijde coronawaan, dus het kuddegedrag waarbij miljarden mensen het virusverhaal slikken, vanuit hun perceptie.

In zijn woorden:

“De basis van menselijke controle en onderdrukking is controle van de menselijke waarneming. Als die waarneming is gekaapt, dan wordt het gedrag dat door die waarneming wordt gedicteerd, dat ook. Collectieve waarneming wordt collectief gedrag en collectief gedrag is wat wij de menselijke samenleving noemen.”

Dus degene die de informatiestroom beheerst, bepaalt de perceptie, de waarneming, en daardoor het gedrag van miljarden mensen. Dat is op dit moment in extreme mate aan de gang.

Het dagelijkse bombardement aan covid-nieuws van de massamedia vertelt een eenzijdig virusverhaal. Dit is de basis van hun perceptie waardoor vele honderden miljoenen mensen zich laten injecteren met een experimenteel middel. Hiermee worden ze gevangen gehouden in een staat van angst voor een virus dat iedere keer weer met een andere variant ergens tevoorschijn lijkt te komen.

Structuur

Icke toont de structuur die het grootste deel van de mensheid levenslang in een perceptuele gevangenis houdt en hij legt uit hoe het werkt.

Heel treffend schrijft hij:”In het covid-tijdperk wordt geloof bevorderd en kennis gecensureerd.”

Hij ziet namelijk dat wat de mensheid geleerd heeft als geprogrammeerd geloof. Er zijn ons van jongs af aan dingen geleerd die we in goed vertrouwen hebben aangenomen en daardoor zijn we direct beperkt in onze mogelijkheden.

Zijn boek ‘Percepties van een vrijdenker’ gaat over het overwinnen van de Cult, de elite die de wereld bestuurt. Icke zegt over de Cult:”Zij kan overwonnen worden.”

Voor deze overwinning is kennis van zaken nodig, die de Cult, zoals hij de elite of cabal noemt, want Kennis is macht, de mensheid ontzegt. Icke verschaft die noodzakelijke kennis via zijn boeken aan iedereen die het aandurft.

Vrijdenker

Hij schrijft:”…om het spel te begrijpen moeten we labels als naties, landen, communisme, fascisme en democratie ter zijde schuiven. Deze zijn er om ons wijs te maken dat landen binnen hun grenzen worden geregeerd door een regering van welke kleur dan ook, terwijl dit slechts agentschappen van een wereldmacht zijn.”

Icke gaat ervan uit dat vrijdenkers dit weten. Zo niet dan wordt het de hoogste tijd een van zijn boeken te lezen, waarvan Percepties van een vrijdenker de meest recente is. Daarin gaat hij natuurlijk ook uitgebreid in op het ‘virus’, de testen en de mens 2.0. Ook het Covidverhaal ontleedt hij genadeloos. Hij vertelt waarom dit een geplande ramp is en hoe dit werkt.

Feiten

De Engelse vrijdenker Icke reproduceert in zijn boek(en) een weergaloze hoeveelheid feiten die ieder doet duizelen. Echter zonder deze kennis blijft de mensheid hopeloos steken en gevangen in het web van de Cult. Dankzij kennis is er een uitweg, Publicaties als die van David Icke, Robin de Ruiter en anderen zijn noodzakelijk om de mensheid te helpen de ogen te openen dat er zoveel meer is dan we geleerd hebben.

In een tijd waarin het woord ‘complotdenker’ als wapen gebruikt werd in de strijd tegen de waarheid, wist David Icke vanaf het allereerste moment waarop hij begon te spreken, 30 jaar geleden, exact te voorspellen wat er zou gaan gebeuren, waarom en hoe.

Rob Vellekoop, 12 januari 2022

Boek

Percepties van een vrijdenker
Auteur David Icke
ISBN 9789493071940
Pagina’s 400
Prijs 25,99